Відділ хірургічного лікування поліорганної патології та кардіохірургії

image 1 (2)Завідувач 
ВІТОВСЬКИЙ Мирослав Ростиславович
д.мед.н., професор

Головні наукові напрямки роботи відділу хірургічного лікування поліорганної патології та кардіохірургії, спрямовані на розробку та вдосконалення методів діагностики та хірургічного лікування пухлин серця, а також методів захисту міокарда під час операцій зі штучним кровообігом.

Головні напрямки наукових досліджень:

  1. Розробка та вдосконалення методів діагностики та хірургічного лікування ускладнених форм міксом серця.
  2. Розробка методів корекції клапанних уражень при пухлинах серця з урахуванням можливостей виконання клапанозберігаючих операцій.
  3. Розробка та впровадження інтраопераційних та післяопераційних методів профілактики ускладнень хірургічного лікування злоякісних пухлин серця.
  4. Аналіз частоти та причин виникнення рецидивів міксом серця, та розробка методів їх профілактики.
  5. Вивчення особливостей клінічних проявів та методів лікування неміксомних доброякісних пухлин серця.
  6. Вдосконалення методів захисту міокарда під час операцій з довготривалим штучним кровообігом.

На базі відділу розроблено та впроваджено в практику нові хірургічні прийоми, що дозволяють безпечно видаляти пухлини серця різної локалізації. Розроблено та результативно використовуються  інтраопераційні методи та схеми раннього післяопераційного ведення пацієнтів зі злоякісними пухлинами серця, спрямовані на зачне зниження летальності. Розроблено та впроваджено в практику методику пункційної біопсії пухлин правих відділів серця під контролем комп’ютерної томографії. Впроваджено нові технічні прийоми що покращують захист міокарда при довготривалих операціях.