Відділення хірургічного лікування інфекційного ендокардиту

Крикунов

Завідувач напрямку
Крикунов Олексій Антонович
доктор медичних наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України
Тел.: +380 97 469 33 33
E-mail: Alexeykrikunov@gmail.com

image 2

Завідувач відідлення
Лучинець Олександр Федорович

Основними напрямками хірургічної роботи відділення є: лікування хворих на інфекційний ендокардит, розробка і впровадження методів реконструктивних втручань на клапанах серця, мініінвазивні відеоторакоскопічні операції з приводу клапанної патології, хірургічне лікування хворих з тромбоемболією легеневої артерії. Медична допомога забезпечується спеціалістами вищої категорії, включаючи кандидатів та доктора медичних наук. Високотехнологічні підході та методики, що використовуються в відділенні відповідають стандартам та рівню провідних світових клінік. Розробки відділення відзначені міжнародними нагородами.

Щорічно відділ виконує більше 400 хірургічних втручань в умовах штучного кровообігу у хворих з різноманітною тяжкою кардіохірургічною патологією. Післяопераційне спостереження проводиться в окремому відділенні інтенсивної терапії, яке повністю забезпечено усім необхідним сучасним обладнанням для контролю та підтримання життєвоважливих функцій – штучна вентиляція легень з можливістю підбору різнонаправлених режимів вентиляції, екстракорпоральна мембранна оксигенація, замісна ниркова терапія, внутрішньоаортальна балонна контрапульсація.

За останні три десятиріччя досвід клініки в хірургічному лікуванні ІЕ складає більше 6000 втручань в умовах штучного кровообігу. Щороку відділення приймає на лікування понад 260 хворих на ІЕ з усіх регіонів України та близького зарубіжжя. За останні десятиріччя шпитальна летальність стійко коливається в межах 1,5-2,0%, а  рецидиви захворювання реєструються в менше 1% спостережень. Ефективність роботи відділення відповідає світовим стандартам. 

Лікарі відділення мають найбільший досвід в проведенні клапанозберігаючих операцій з відмінними результатами – щорічна летальність не перевищує 0,5% випадків.  Нові методи реконструктивних втручань з приводу набутих вад серця займають пріоритетне положення в хірургічній практиці відділення. Відновлення функції клапанів серця без застосування штучних протезів дозволяє уникнути таких важких ускладнень післяопераційного періоду як: тромбоз протезу, протезний інфекційний ендокардит. В більшості випадків реконструкція клапанів дозволяє запобігти призначенню непрямих антикоагулянтів, а тим самим зменшити ризик антикоагулянт-асоційованих ускладнень. Проведення інтраопераційної черезстравохідної ехокардіографії дозволяє своєчасно оцінити реконструкцію клапанів та підвищити ії якість.

Вершиною майстерності є проведення мініінвазивних відеоторакоскопічних операцій: реконструкції МК, видалення міксоми правого передсердя, імплантація епікардіальних електродів до лівого шлуночка. Застосування нових методик для реконструкції МК включало: імплантація сегментарного опорного кільця; імплантація штучних хорд; транслокація природних хорд; зведення основ папілярних м’язів МК і ТК; використання методики «loop-technique». Всі ці хірургічні втручання були проведені без летальних випадків. 

Впроваджено комплексний підхід для лікування хворих з гострою та хронічною тромбоемболією легеневої артерії, що включає як тромболітичну терапію, так і хірургічне лікування (імплантація кава-фільтрів та тромбектомія з легеневої артерії із використання ендоскопічної техніки). Крім того, постійно виконується  відеоторакоскопічний контроль прохідності гілок  легеневої артерії після тромбектоміі.

Високоякісна робота відділення відзначена державними та міжнародними нагородами. На базі відділення проводитися спеціалізація лікарів різного профілю. Співробітники відділення забезпечують широкий консультативний прийом в усіх регіонах України та проведення кардіохірургічних втручань на місцях.