Відділ хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень

Руденко ККерівник
Руденко Костянтин Володимирович

Заступник директора з лікувально-координаційної роботи, доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України.

Tel.: +380 44 275 40 22
E-mail: kostyantyn.rudenko@gmail.com

Основні напрямки досліджень наукового відділу хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень спрямовані на глибоке вивчення та впровадження в реальну практику результатів за наступними темами:

  1. Менеджмент гіпертрофічної кардіоміопатії: дослідження та впровадження сучасних методів діагностики та лікування. Вдосконалення класичних моделей хірургічного лікування, створення нових унікальних методик та процедур. Розширений розрахунок ймовірності раптової смерті та її профілактика.
  2. Патологія міокарда зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка: ідіопатична дилятаційна кардіоміопатія, аритмогенна, тахі-індукована, перипартальна, запальна та постзапальна кардіоміопатії.
  3. Рідкісні захворювання: хвороба Фабрі, амілоїдоз, саркоїдоз, Нунан синдром;
  4. Реконструктивні операції клапанів та підклапанного апарату у пацієнтів зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка.
  5. Імплантація пристроїв механічної підтримки серця (LVAD, BiVAD). Оцінка відділених результатів.
  6. Виконання трансплантації серця та поповнення листа очікування на трансплантацію серця, ретельний підбір кандидатів.

Основні досягнення наукового відділу:

Проведення найбільшої кількості операцій Феррацці у Європі.

Включення Національного інституту серцево-судинної імені М.М. Амосова в першу десятку центрів лікування гіпертрофічної кардіоміопатії.

Тісна співпрація з закладами та інститутами Національної академії медичних наук України та впровадження результатів отриманих дослідження в рутинну практику НІССХ ім. М.М. Амосова та інших медичних установ.

Наукове обґрунтування дефіциту кардіовертерів-дефібриляторів в Україні, що зумовлено використанням застарілих даних в розрахунку ризику раптової серцевої смерті в минулому.