Відділ хірургічного лікування ішемічної хвороби серця

 

_DSC1948

Завідувач

РУДЕНКО Сергій Анатолійович

Доктор медичних наук

 

 

 

 

Головні наукові напрямки роботи відділення спрямовані на розробку новітніх та удосконалення існуючих методів хірургічного лікування ускладнених форм ішемічної хвороби серця.

Головні напрямки наукових досліджень:

  1. Розробка та вдосконалення коронарного шунтування на працюючому серці без використання штучного кровообігу.
  2. Корекція механічних ускладнень гострого інфаркту міокарда: постінфарктний дефект міжшлуночкової перегородки, розрив вільної стінки лівого шлуночка серця.
  3. Лікування постінфарктної недостатності мітрального клапану.
  4. Розробка комплексних методів лікування ІХС при зниженій фракції викиду лівого шлуночка.
  5. Розробка та удосконалення хірургічного лікування ІХС при супутньому цукровому діабеті.
  6. Розробка оптимальних методик корекції постінфарктних аневризм лівого шлуночка.
  7. Розробка методів лікування пацієнтів похилого віку з ІХС.
  8. Розробка сучасних методів хірургічної корекції ІХС при супутній клапанній патології.

На базі відділу були вдосконалені сучасні техніки оперативних втручань при постінфарктному дефекті міжшлуночкової перетинки, що дало змогу отримати одні з найкращих результатів у лікуванні даного грізного ускладнення (без оперативного лікування летальність майже 100%), розроблена модіфікована методика протезування мітрального клапану в поєднанні з резекцією аневризми лівого шлуночка. Співробітники відділу отримали Національну премію ім. Бориса Патона за ефективне застосування стовбурових клітин при лікуванні ішемічної кардіоміопатії.