Навіть попри війну, до нас їдуть оперуватись іноземці

61-річний пацієнт, громадянин США, вперше звернувся за допомогою в ДУ НІССХ ім. М.М. Амосова в 2021 році з приводу гострої розшаровуючої аневризми аорти І тип за DeBakey.

Командою кардіохірургів на чолі з Віталієм Кравченком було розроблено план лікування та виконано оперативне втручання- супракоронарне протезування висхідного відділу аорти та Frozen Elephant Trunk (FET). Пацієнта виписано з наданням післяопераційних рекомендації.

Пацієнт повернувся додому в Сполучені Штати Америки, однак через декілька років після операції, під час контрольних досліджень постало питання щодо повторного оперативного втручання з приводу аневризми черевного відділу аорти.

Попри війну в нашій країні, Томас вирішив продовжити свій шлях лікування в стінах нашого закладу. Експертним консиліумом, включаючи хірургів відділення хірургічного лікування патології аорти та рентген ендоваскулярного лікування вроджених та набутих вад, прийнято рішення провести гібридне двоетапне лікування.
Першим етапом на початку квітня цього року було виконано планову хірургічну корекцію черевного відділу аорти – протезування інфраренального відділу черевної аорти з аорто-біклубовими анастoмозами та частковим вісцеральним дебранчингом (ліва ниркова артерія).

Другим етапом, через місяць після вищевказаної операції, хірургічною командою на чолі з Ігорем Дітківським було виконано ендопротезування істинного каналу з вирізкою протезу під вісцеральні судини (truncus coeliacus, a.mesenterica superior, a.renalis dextra) та емболізація хибного каналу спіральною системою. Оперативне втручання проводилось під місцевим знеболенням, тому стан пацієнта дозволив оминути відділення інтенсивної терапії і чоловік повернувся в соматичну палату.

Післяопераційна КТ з контрастування грудного та черевного відділу аорти підтвердила хороший та ефективний результат від проведених оперативних втручань. Пацієнт після операції почувається чудово та через тиждень був виписаний додому, сповнений оптимізмом.