monogr

Хирургическое лечение ишемической болезни сердца в НИССХ имени Н.М.Амосова: история становления и развития (1971-2000 годы)

В.І. Урсуленко

Описані в публікації удосконалення та нововведення мають не тільки історичне значення, багато з них досі є надійним знаряддям коронарного хірурга