Відділ променевої діагностики

У відділі променевої діагностики для вирішення клініко-діагностичних та наукових завдань пріоритетними напрямками роботи є застосування сучасних методів серцевої візуалізації та мультимодальних методик