Екстрена кардіохірургія

Значний багаторічний  досвід хірургічного лікування серцево–судинних захворювань в інституті дозволив відокремити групу патологій, що потребують невідкладної або екстреної кардіохірургічної допомоги. На сьогоднішній день в НІССХ ім. М.М. Амосова надається весь спектр невідкладної та екстреної кардіохірургічної допомоги.

Невідкладна кардіохірургія полягає у наданні хірургічної допомоги протягом 24 годин після виникнення (або виявлення) життєзагрозливого стану, що може призвести до інвалідизації або смерті пацієнта. Саме відтермінування втручання на кілька годин в даному випадку дає змогу вирішити питання, пов’язані з супутньою патологією пацієнта або деякі організаційні питання.

Екстрена кардіохірургія – вид високоспеціалізованої хірургічної допомоги, що повинна бути надана одразу після встановлення кінцевого діагнозу. Несвоєчасність надання допомоги з великою часткою вірогідності може призвести до фатального порушення кровообігу і смерті пацієнта.

Спектр екстреної та невідкладної кардіохірургічної допомоги включає в себе такі патології: вроджені вади серця, набуті вади серця та порушення ритму серця.

Ми надаємо екстрену та невідкладну допомогу при наступних набутих патологіях серця:

 • Критична патологія клапанів серця,
 • Гостра патологія коронарних судин,
 • Гостра патологія аорти,
 • пухлини й утворення порожнин серця,
 • тромбоемболію легеневої артерії,
 • ексудативний перикардит з тампонадою серця,
 • поранення серця та магістральних судин,
 • критична кардіальна патологія у вагітних.

Ми надаємо екстрену та невідкладну допомогу пацієнтам з ішемічною хворобою серця:

 • з гострим коронарним синдромом ;
 • із ускладненим перебігом гострого інфаркту міокарда, ранньою постінфарктною стенокардією, нестабільною гемодинамікою, наявністю внутрішньо серцевих ускладнень гострого інфаркту міокарда (міжшлуночкового дефекту або пошкодження хордальні-м’язового апарату мітрального клапану  з вираженою серцевою недостатністю);
 • пацієнти з ішемічною хворобою серця, у яких питання про необхідність термінового оперативного втручання постає після проведення планової коронаровентрикулографії. У цієї когорти хворих ми виявляємо життєзагрозливі ураження коронарних артерій, що потребують термінового кардіохірургічного або інтервенційного втручання. Зокрема це пацієнти із субоклюзією стовбура лівої коронарної артерії, “трьохсудинним” ураженням тощо. Всі ці ураження є загрозливими щодо розвитку гострого інфаркту міокарда та фатальних порушень ритму.

Сучасне лікування пацієнтів з гострим коронарним синдромом полягає у проведенні невідкладної механічної (або за неможливістю фармакологічної) реваскуляризації міокарду в зоні інфаркт-залежної артерії та полягає у дотриманні національних клінічних настанов з цього питання, розвитку мережі реперфузійних центрів на базі існуючих кардіохірургічних установ, що мають працювати за принципом «24/7».

Ми надаємо екстрену та невідкладну допомогу пацієнтам з наступними життєзагрозливими порушеннями ритму серця:

 • симптоматична дисфункція синусового вузла,
 • симптоматична атріо-вентрикулярна (АВ) блокада ІІ ступеню Мобітц 2,
 • АВ блокада ІІІ ступеню,
 • шлуночкові тахіаритмії (шлуночкові тахікардія та фібриляція, що не можуть бути скориговані медикаментозно; аритмогенний шторм в пацієнтів з імплантованим дефібрилятором; фібриляція передсердь в поєднанні з синдромом WPW та швидким проведенням збудження на шлуночки)