Патологія міокарду та механічна підтримка серця

Хірургічне лікування патології міокарда та механічна підтримка серця і легень

В НІССХ імені М. М. Амосова НАМН України під керівництвом д. мед. наук, члена – кореспондента НАМН України  К. В. Руденка надається висококваліфікована кардіохірургічна і кардіологічна допомога хворим із різними формами патології міокарда, серцевою недостатністю та ішемічною хворобою серця:

 • оперативне, інтервенційне та терапевтичне лікування всіх видів кардіоміопатій та хронічної серцевої недостатності із застосуванням найсучасніших методик інвазивних та консервативних втручань;
 • хірургічна корекція гіпертрофічної кардіоміопатії – виконання модифікованої операції Ferrazzi, що є золотим стандартом лікування;
 • трансплантація серця;
 • механічна підтримка серця і легень ( ЕCМО, VAD, IABP);
 • протезування та реконструктивні операції на клапанах серця, у тому числі у пацієнтів зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка;
 • реваскуляризація міокарда при ішемічній кардіоміопатії (коронарне шунтування та стентування);
 • імплантація ресинхронізаційних штучних водіїв ритму у хворих на серцеву недостатність;
 • імплантація кардіовертерів-дефібриляторів для профілактики раптової серцевої смерті;
 • транскатетерна алкогольна септальна абляція як альтернатива у пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією при наявності протипоказань до відкритих оперативних втручань;
 • каскадна плазмофільтрація у хворих на міокардит та серцеву недостатність;
 • проведення біохімічного та/або генетичного аналізу для діагностування лізосомних хвороб накопичення (хвороба Фабрі) у хворих з гіпертрофічною кардіоміопатією;
 • ведення вагітних жінок із патологією міокарда.

Особливістю відділення є надання високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги згідно передовим світовим розробкам від моменту виявлення патології та до ведення у віддаленому післяопераційному періоді.

На базі відділення хірургічного лікування патології міокарда та механічної підтримки серця і легень створено Експертний центр хірургічного лікування гіпертрофічної кардіоміопатії з міжнародним співробітництвом – за участі професора Паоло Ферраці (Монца, Італія),  який за кількістю втручань і результатами є лідером в Європі.

Відділення є учасником міжнародної програми з хірургічного лікування гіпертрофічної кардіоміопатії  за участі Італії, Румунії, США та України.

320251113_693726398865997_750691065176938681_n

 

320378762_730320411351045_8217450146339266623_n