Заступник директора з лікувально-координаційної роботи

Руденко КРуденко Костянтин Володимирович
Доктор медичних наук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України, має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Хірургія серця та магістральних судин»


Руденко К.В. народився 27.11.1975 р. в Києві. В 1999 році закінчив Національний медичний Університет ім. О.О. Богомольця за спеціальністю лікувальна справа.

З 1999 по 2004 рік – лікар-хірург відділу хірургічних методів лікування вроджених вад серця у дітей молодшого віку Національного інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

В 2003 році отримав сертифікат за спеціальністю серцево-судинна хірургія.

З 2004 по 2010 рік – заступник головного лікаря з лікувальної роботи Національного інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

З 2010 по 2016 р.- працює на посаді завідувача відділом хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень Національного інституту серцево-судинної хірургії АМН України ім. М.М. Амосова.

З січня 2016 р. по січень 2017 р. – працює заступником директора Національного інституту серцево-судинної хірургії АМН України ім. М.М. Амосова з науково- координаційної роботи.

З січня 2017 р. – призначений заступником директора Національного інституту серцево-судинної хірургії АМН України ім. М.М. Амосова з лікувально- координаційної роботи.

З травня 2014 р. – головний кардіохірург МОЗ України.

З жовтня 2015 року – Руденко К.В. обраний радником Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування “Українська Асоціація районних та обласних рад”.

В 2001-2002 рр. працював в Ospidale Riuniti ( Bergamo, Italy) та одночасно проходив навчання в Міжнародній Школі Серця ( International Heart School, Bergamo, Italy). По закінченню успішно захистив на базі Універсітету м.Піза (Italy ) наукову працю ”Хірургічне лікування різних форм атріовентрикулярного каналу”.
В 2003-2004рр. проходив заочну форму навчання в Європейській Школі кардіо-торакальної хірургії (European School for cardio-thoracic surgery). Руденко К.В. є учасником багатьох міжнародних конгресів та конференцій. Працюючи в Інституті, Руденко К.В. приймає активну участь у розробці і впровадженні нових методів лікування вроджених та набутих вад серця, особливо в реконструктивній галузі кардіохірургії.
Руденко К.В. був відповідальним виконавцем комплексної науково-дослідної роботи Інституту “Покращити результати радикальної корекції повної атріовентрикулярної комунікації” та захистив кандидатську дисертацію на тему “Хірургічне лікування повної форми атріовентрикулярного септального дефекта”.
З 2008р. по 2010 р.- заочний слухач факультету публічного адміністрування Національної академії державного управління при Президентові України. По закінченню отримав кваліфікацію магістра державного управління.

Президія НАМН України в 2010 році присудила Руденко К.В. академічну премію для молодих учених за серію наукових праць “Cучасний погляд на розвиток та етапи лікування гіпертрофічної кардіоміопатії”.
В 2013 році Руденко К.В. захистив докторську дисертацію “Гіпертрофічна кардіоміопатія: проблеми діагностики та лікування”.

В 2009 році проходив стажування в Сінгапурі за програмою Hospital management (Singapore cooperation programme).

В 2010 році закінчив програму INSEAD: European Health Leadership Programme в м.Фонтебло,Франція.
Руденко К.В. має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “хірургія серця та магістральних судин” та вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю “управління в сфері охорони здоров’я”.

В 2014 році Руденку К.В. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Руденко К.В. спільно з ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН» та Асоціацією серцево-судинних хірургів України за сприяння Міністерства охорони здоров’я України та Національної академії медичних наук України виступив ініціатором та організатором Всеукраїнського проекту «Зупинити епідемію серцево-судинних катастроф».

Руденко К.В. є одним з провідних спеціалістів країни в питаннях діагностики та лікування гіпертрофічної кардіоміопатії та раптової серцевої смерті.