Кафедра хірургії серця та магістральних судин

Кафедра хірургії серця та магістральних судин Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика є першою в Україні кардіохірургічною кафедрою, яка була створена на базі Київського науково-дослідного інституту серцево-судинної хірургії МОЗ України в 1992 р. Засновником кафедри та її першим завідувачем був учень академіка Миколи Михайловича Амосова і тодішній директор Інституту академік НАН і НАМН України Геннадій Васильович Книшов.

Сьогодні кафедру очолює член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, голова правління Асоціації серцево-судинних хірургів України, директор ДУ «НІССХ імені М.М. Амосова НАМН України», доктор медичних наук, професор Василь Васильович Лазоришинець.

До штату кафедри входять:

 • професор кафедри д.мед.н., професор Ростислав Мирославович Вітовський
 • доценти кафедри к.мед.н. Олександр Анатолійович Піщурін
 • к.мед.н. Володимир Владиславович Ісаєнко
 • к.мед.н. Володимир Федорович Оніщенко
 • асистент кафедри к.мед.н. Олексій Зіновійович Парацій
 • лаборант кафедри Ксенія Павлівна Кузьміна

Основними завданнями кафедри є:

 • підготовка лікарів та інтернів як хірургічних, так і терапевтичних спеціальностей, що спрямована на оволодіння сучасними методами діагностики та хірургічного лікування вроджених і набутих вад серця, ішемічної хвороби серця, порушень ритму та іншої патології серцево-судинної системи, що підлягає оперативному лікуванню;
 • методична робота (створення учбових планів та програм, тестових завдань, методичних розробок, підручників, посібників тощо);
 • проведення наукових досліджень і впровадження їх результатів в практику охорони здоров’я;
 • надання висококваліфікованої хірургічної допомоги хворим з патологією серцево-судинної системи;
 • координація діяльності профільних кардіохірургічних центрів, створених в межах України.

Кафедра є опорною зі спеціальності “хірургія серця і магістральних судин” та займається теоретичною та практичною підготовкою кардіохірургів, педіатрів, кардіологів, ревматологів, аритмологів, а також інших фахівців терапевтичного профілю, які працюють з пацієнтами з хірургічною патологією серцево-судинної системи.

Навчаючись на кафедрі:

Кардіохірурги – як початківці, так і досвідчені фахівці мають змогу навчитися і зорієнтуватися в розмаїтті сучасних методик діагностики та хірургічного лікування серцево-судинної патології, пройти теоретичну підготовку та на практиці застосувати отримані знання в умовах операційних НІССХ імені М.М. Амосова.

Кардіологи, ревматологи, аритмологи, терапевти, педіатри, сімейні лікарі та лікарі інших спеціальностей, професійна діяльність яких може бути пов’язана з серцево-судинною системою, – відвідують операційні, де вивчать особливості хірургічних втручань і роботи серця в інтраопераційному періоді та отримають уявлення про сучасні можливості хірургічного лікування хвороб серця і судин, а також ознайомляться та оволодіють сучасними методами неінвазивної та інвазивної діагностики з визначенням показань і протипоказань для направлення пацієнта до кардіохірурга, вибором тактики консервативного лікування після проведеного втручання.

Фахівці з функціональної та променевої діагностики, інтервенціоністи – отримають знання щодо оптимальних методик обстеження кардіологічного пацієнта з урахуванням сучасних можливостей хірургічного та інтервенційного лікування серцево-судинних захворювань.

Наукові, клінічні підрозділи та лабораторії НІССХ імені М.М. Амосова є чудовою базою для удосконалення знань лікарів різних спеціальностей та дозволяють здійснювати педагогічний, науковий та лікувальний процеси на високому сучасному рівні. Співробітники кафедри мають багаторічний досвід науково-педагогічної роботи та всебічно сприяють слухачам набувати академічні знання. В навчальний процес постійно впроваджуються наукові розробки співробітників НІССХ імені М.М. Амосова з удосконалення хірургічного лікування ішемічної хвороби серця, складних вроджених вад серця, пухлин серця, інфекційного ендокардиту, гіпертрофічної та дилятаційної кардіоміопатії та ін. Досягнення в лікуванні цих важких патологічних станів визнані світовою медициною.

Навчально-методична робота виконується кваліфіковано, у відповідних умовах. Кафедра має 2 аудиторії, 4 учбових кімнати, навчально-методичний кабінет, власну бібліотеку та кімнату для відпочинку курсантів. Проводиться підготовка клінічних ординаторів та аспірантів, ординаторів-іноземців. Понад 3800 лікарів пройшли навчання на кафедрі за роки її існування, 470 з них одержали спеціальність “хірургія серця і магістральних судин”.

Кафедра має широкі міжнародні зв’язки з провідними клініками світу, її співробітники приймають активну участь у роботі національних і міжнародних конференцій та з’їздів. Всі викладачі кафедри постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність, перебуваючи на навчанні у вітчизняних та закордонних профільних закладах.

 

НАВЧАЛЬНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
циклів спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестації на 2018 рік

Спеціалізація з хірургії серця і магістральних судин (4 міс) 10.01 – 18.05
(для хірургів)

ТУ «Вроджені вади серця» (1 міс) 10.01 – 08.02
(для кардіохірургів, кардіологів, ревматологів, аритмологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів, акушерів-гінекологів, лікарів кабінетів функціональної діагностики)

ТУ «Набуті вади серця» (1 міс) 09.02 – 13.03
(для кардіохірургів, кардіологів, ревматологів, аритмологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів, акушерів-гінекологів, лікарів кабінетів функціональної діагностики)

ТУ «Електрокардіостимуляція та катетерні методи лікування аритмій» (1 міс) 28.02 – 30.03
(для кардіохірургів, кардіологів, ревматологів, аритмологів, терапевтів, сімейних лікарів, лікарів кабінетів функціональної діагностики)

ПАЦ з хірургії серця і магістральних судин (1 міс) 02.04 – 04.05
(для кардіохірургів)

ТУ «Терапевтичні аспекти кардіохірургії» (1 міс) 04.05 – 06.06
(для кардіохірургів, кардіологів, ревматологів, аритмологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів, акушерів-гінекологів, лікарів кабінетів функціональної діагностики)

ТУ «Педагогічні аспекти кардіохірургії» (0,25 міс) 21.05 – 25.05
(для викладачів ВМНЗ та керівників медичних закладів)

ТУ «Ішемічна хвороба серця» (1 міс) 04.06 – 04.07
(для кардіохірургів, кардіологів, ревматологів, аритмологів, терапевтів, сімейних лікарів, лікарів кабінетів функціональної діагностики)

Спеціалізація з хірургії серця і магістральних судин (4 міс) 29.08 – 31.12
(для хірургів)

ТУ «Вроджені вади серця» (1 міс) 30.08 – 28.09
(для кардіохірургів, кардіологів, ревматологів, аритмологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів, акушерів-гінекологів, лікарів кабінетів функціональної діагностики)

ТУ «Набуті вади серця» (1 міс) 01.10 – 31.10
(для кардіохірургів, кардіологів, ревматологів, аритмологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів, акушерів-гінекологів, лікарів кабінетів функціональної діагностики)

ТУ «Терапевтичні аспекти кардіохірургії» (1 міс) 01.11 – 03.12
(для кардіохірургів, кардіологів, ревматологів, аритмологів, терапевтів, педіатрів, сімейних лікарів, акушерів-гінекологів, лікарів кабінетів функціональної діагностики)

ПАЦ з хірургії серця і магістральних судин (1 міс) 03.12 – 31.12
(для кардіохірургів)


При проходженні атестації лікар, що пройшов навчання на циклі тематичного удосконалення (ТУ), отримує додатково 30 балів, на передатестаційному циклі (ПАЦ) – 40 балів.

Для лікарів, що працюють в установах, підпорядкованих МОЗ України, навчання на кафедрі безкоштовне.

Для отримання путівки на цикл навчання просимо звертатись за телефонами:
(098) 273 09 13 або (050) 912 10 09
Ксенія Павлівна