Патологія аорти

Досвід хірургічного лікування патології аорти в НІССХ імені М. М. Амосова, започаткований засновником української кардіохірургії академіком М. М. Амосовим спільно з професором Л. Л. Ситаром, за більш ніж сорокарічну історію налічує понад три тисячі врятованих хворих.

Сьогодні цю справу продовжують д. мед. н. І. М. Кравченко, д. мед. н. В. І. Кравченко, к. мед. н. І. І. Жеков. Хірургія патології аорти є однією з найнебезпечніших із численного розмаїття кардіохірургічних втручань.

Найбільш складною когортою серед усіх хворих цієї групи – є пацієнти із гострим розривом, розшаруванням аорти, досвід Інституту в наданні такого роду допомоги найбільший в Україні і налічує близько сотні оперованих хворих щорічно. Для лікування пацієнтів із патологією аорти фахівцями відділу впроваджені і успішно виконуються всі типи оперативних втручань, що застосовуються для надання допомоги таким хворим в провідних клініках Європи і Північної Америки. Інститут має один із найбільших у світі (154 оперованих хворих) досвід корекції післякоарктаційних аневризм з використанням запропонованої нами методики обхідного шунтування «висхідна-низхідна аорта».

 

Вперше в Україні розпочавши хірургічне лікування аневризм грудної аорти, Інститут і нині є лідером цього напряму.

За даними Асоціації серцево-судинних хірургів, понад 2/3 загальної кількості всіх операцій в Україні при патології висхідної, дуги і низхідної грудної аорти виконується співробітниками відділу.

При цьому рівень госпітальної летальності, за даними щорічного звіту, у 2016 р. склав 0,9% (2 з 223 оперованих хворих). Лікарями відділення розроблено і впроваджено нові підходи до хірургічного лікування двостулкового аортального клапана, складних форм коарктації аорти, а також усіх складних набутих вад серця, включаючи багатоклапанне протезування та клапанозберігаючі операції при синдромі Марфана тощо. За цими напрямами кардіохірургії відділення належить до світових лідерів, які мають найбільший досвід і демонструють найкращі результати.

Вдосконалюються методи корекції  розшаровуючих аневризм грудної аорти, в тому числі в умовах глибокої гіпотермії, ретроградної церебральної перфузії, що дає змогу безпечно проводити оперативні втручання з корекції аневризм дуги аорти протягом 120 і більше хвилин. З 1980 року прооперовано майже 1000 пацієнтів із розшаруванням аорти типу А, у тому числі більше половини з них – з корекцією аневризми дуги аорти.

Пропорційно до кількості таких втручань останнім часом (з 2010 р.) значно покращена і якість, про що свідчить суттєве зниження кількості ускладнень і  рівня післяопераційної летальності – до 4,4%, тоді як середні показники 30-денної летальності, за даними Світового (The International Registry of Acute Aortic Dissections (IRAD), 2014) і Німецького (German Registry for Acute Aortic Dissection Type A (GERAADA), 2016) Реєстру, при гострих розшаруваннях типу А становили 18,4% і 16,4% відповідно.

Суттєво вдосконалені методики оперативних втручань при одночасній корекції висхідної, дуги та низхідної грудної аорти. Основним досягненням наукової діяльності відділу є впровадження новітніх технологій світового рівня –  одночасного протезування висхідної, дуги, судин дуги і низхідної грудної аорти – операція стабілізований Elephant Trunk (Frozen Elephant Trunk).

Спільно з ендоваскулярними фахівцями Інституту започаткована і активно розвивається гібридна хірургія аорти. Наш досвід наразі налічує 89 операцій, в тому числі зі складними попередньо виконаними судинними переключеннями.

Крім кардіохірургічних технік широкого застосування набули ендоваскулярні методи лікування набутих вад серця та магістральних судин. Пацієнтам з розшаруванням або аневризмою аорти можливо провести ендопротезування з використанням стент-графту (процедура TEVAR) який встановлюється без розрізу грудної клітини через пункцію загальної стегнової артерії. Таке втручання можливо виконати у кардіохірургічному центрі, який обладнаний рентген-операційною. Вищезазначена процедура часто є життєрятівною.

Аневризма черевного відділу аорти являє собою постійну патологічну дилатацію аорти, за якої її діаметр >1,5 рази більший від очікуваного діаметру відповідного сегмента судини з урахуванням параметрів статі та розміру тіла пацієнта. Понад 90% аневризм виникають дистальніше ниркових артерій. При досягненні діаметру понад 55 мм, ризик розриву такої аневризми сягає 5-10% в рік. Таким пацієнтам можна виконати ендоваскулярне протезування інфраренального відділу черевної аорти (процедура EVAR) що схожа за принципом на ендопротезування грудної аорти.

Фахівцями відділу в режимі 24/7 надається екстрена допомога хворим із гострою нестабільністю стінки аорти, в тому числі із розшаровуючою аневризмою аорти.