Відділення хірургічного лікування патології аорти та набутих вад серця

Кравченко

Завідувач напрямку
Кравченко Віталій Іванович
 доктор медичних наук, один з провідних спеціалістів з патології аорти України

В Інституті працює з 1996 року. Очолює відділення хірургічного лікування патології аорти з червня 2015 року.
Тел.: +380 44 275 27 88

image 1 (1)

Завідувач відділення
Осадовська Ірина Анатоліївна
Тел.: +380 44 275 27 88

Виконав понад 900 втручань на серці і магістральних судинах, з них більш ніж 700 з штучним кровообігом.

Є автором та співавтором 114 наукових праць, в т.ч. монографії, 6 патентів на винахід. Доповідає щодо результатів роботи Інституту та бере активну участь у роботі провідних світових та європейських асоціацій і форумів з проблем серцево-судинної хірургії (WSCTS, IMAD, EACTS, ESCVS, EuroValve Congress).

Навчався і пройшов стажування на базі відділень судинної і серцево-судинної хірургії:

  • Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, Bundesrepublik Deutschland – 2007;
  • Uniklinik RWTH, Aachen, Bundesrepublik Deutschland – 2007;
  • Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM), Maastricht, Netherlands – 2007;
  • Saint-Augustin Clinique, Bordeaux, France – 2012;
  • Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze, Poland – 2013;
  • Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien(AKH), Vienna, Austria – 2014.

Започаткував у Інституті та активно виконує сам мініінвазивні втручання при патології аортального клапану і аневризмах висхідної аорти, операції на судинах дуги аорти; за його активної участі впроваджена в практику ендоваскулярна хірургія при аневризмах аорти і в тому числі при гострих аортальних станах (розшарування аорти).


Вперше в Україні розпочавши хірургічне лікування аневризм грудної аорти, відділення нині є лідером цього напряму.

Тут розроблені та впроваджені нові підходи до хірургічного лікування двостулкового аортального клапана, складних форм коарктації аорти, а також всіх складних набутих вад серця, включаючи багатоклапанне протезування та клапанозберігаючі операції при синдромі Марфана тощо. За цими напрямками кардіохірургії відділення належить до світових лідерів, які мають найбільший досвід і демонструють найкращі результати.

Наукові дослідження відділення направлені на вивчення патології аорти та аортального клапана. Зокрема розробляються питання діагностики, показань і протипоказань до операцій, визначення термінів і вибір оптимальних методів хірургічної корекції розшаровуючих аневризм аорти, хвороби двостулкового аортального клапана. Вдосконалюються методи корекції розшаровуючих аневризм грудної аорти в умовах глибокої гіпотермії, ретроградної церебральної перфузії, що дало змогу безпечно проводити оперативні втручання до 120 й більше хвилин.

Відділення має найбільший у світі досвід корекції після коарктаційних аневризм з використанням запропонованої нами методики обхідного шунтування ,,висхідна-низхідна’’. Виконується подальше вдосконалення при хірургічних корекціях набутих вад серця. Результати практичної роботи та наукових досліджень доповідались на одинадцяти Світових конгресах світового товариства кардіоторакальних хірургів, трьох Європейських конгресах серцево-судинних хірургів, на багатьох міжнародних конгресах, симпозіумах, присвячених патології аорти, на Всеросійських з’їздах серцево-судинних хірургів (Москва), на конференціях Асоціації серцево-судинних хірургів України та на багатьох інших.

У відденні виконується понад 500 операцій при патології аорти і магістральних судин, аортального і мітрального клапану, багатоклапанних ураженнях, в тому числі в поєднанні з ішемічною хворобою серця, з госпітальною летальністю в межах 2,0%. До 11,4% операцій у відділенні – повторні втручання, після раніше перенесеної хірургії серця і магістральних судин, причому госпітальна летальність при них не відрізняється від такої при плановій хірургії (1,9%).

На базі відділення проводиться навчання за напрямками його діяльності. Розробки відділення удостоєні міжнародних нагород.