Клініко-діагностична лабораторія

Шнайдер (1) 1Завідувачка
Шнайдер Людмила Миколаївна
Біохімік

Tел.: +380 44 275 44 55


В лабораторії налагоджено більше 50 методів досліджень серед яких: визначення біохімічних показників  (загальний білок, глюкоза, сечовина, креатинін та інше),  електролітів та мікроелементів, ферментів, ліпідного профілю (холестерин та його фракції, тригліцериди), показники гемостазу, показники кислотно-лужного стану крові, загальний аналіз крові та сечі.

 З 2012 року налагоджено визначення  кардіомаркерів:

  • Тропонін I (Тn I) – маркер інфаркту міокарда кількісний;
  • Д-дімер (D-Dimer) – маркер тромбозу глибоких вен або легеневу емболію;
  • N-кінцевий пропептид натріуретичного гормону В-типу (NT-pro BNP) – Маркер серцевої недостатності, для моніторингу пацієнтів з компенсованою ранньою кардіальною дисфункцією лівого шлуночка та гострими коронарними синдромами.

Клініко-діагностична лабораторія виконує більше 1 млн досліджень за рік та постійно бере участь у міжнародному контролі якості лабораторних досліджень.