Відділення хірургічного лікування ішемічної хвороби серця та реваскуляризації міокарда

Rudenko-S


Завідувач напрямку

Руденко Сергій Анатолійович
кандидат медичних наук


Завідувач відділення

Позняк Вікторія Іванівна
тел.: +380 44 249 64 18

В Інституті щорічно виконують понад 1 тис різноманітних операцій на серці у пацієнтів з ішемічною хворобою серця. З 2000 року спеціалісти відділення перейшли до виконання аортокоронарного шунтування на працюючому серці. За 22 роки виконано понад 15 тис. операцій, це один з найвагоміших досвідів подібних операцій у світі. Техніка виконання аортокоронарного шунтування на працюючому серці дозволила не тільки зменшити операційну травму та скоротити час реабілітації хворих порівняно зі штучним кровообігом, а й значно знизити післяопераційну летальність. Упродовж останніх років летальність становить 0,5% (за даними STS у США  – 2%), цей показник є одним із найкращих у світі. У відділенні під керівництвом академіка А. В. Руденка, розроблена оригінальна методика надання хірургічної допомоги хворим на аневризму лівого шлуночка серця. Досвід хірургів відділення нараховує понад 2000 таких оперативних втручань. Концентрація хворих із таким важким ускладненням інфаркту міокарда в одному центрі привела до того, що відділення є одним із небагатьох у світі, де успішні операції з приводу аневризми лівого шлуночка становлять 99%.

За даними STS у США летальність після хірургічного лікування аневризм лівого шлуночка перевищує 8%. За останні роки була створена мультидисциплінарна команда з фахівців НІССХ імені М. М. Амосова, Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска», Інституту ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка (кардіолог, ендокринолог, хірург) для покращення результатів хірургічного лікування хворих на ІХС із супутнім цукровим діабетом. За даними всіх кардіохірургічних асоціацій світу, результати хірургічного лікування хворих із цукровим діабетом значно гірші, ніж у пацієнтів без діабету. Впровадження нового розробленого алгоритму лікування хворих на ІХС із супутнім цукровим діабетом дозволило повністю виключити вплив цукрового діабету на результат операції. Післяопераційна летальність у наших хворих на цукровий діабет не вища, ніж у пацієнтів без діабету, а в деякі періоди була навіть нижчою. Після стажування у провідних клініках світу хірургами відділення було впроваджено виконання аортокоронарного шунтування з міні-доступів. Співробітники відділення надають хірургічну допомогу 24 години на добу 7 днів на тиждень пацієнтам із інфарктом міокарда. Кожна п’ята операція аортокоронарного шунтування у відділенні виконується в ургентному порядку. 

DSBRoXNw-2

На базі відділу були вдосконалені сучасні техніки оперативних втручань при постінфарктному дефекті міжшлуночкової перетинки, що дало змогу отримати одні з найкращих результатів у лікуванні даного грізного ускладнення (без оперативного лікування летальність майже 100%), розроблена модифікована методика протезування мітрального клапану в поєднанні з резекцією аневризми лівого шлуночка.

Співробітники відділення отримали Національну премію ім.Бориса Патона за ефективне застосування стовбурових клітин при лікуванні ішемічної кардіоміопатії.