Лабораторія ультразвукової діагностики

Мазур О.А 1Завідувачка
Мазур Олександра Анатоліївна

кандидат медичних наук, лікар кардіолог, фахівець з ультразвукової діагностики вищої категорії
Працює в інституті з 1996 р.

Tел.: +380 44 275 64 55


Член Європейської асоціації кардіологів (ESC) та Європейської асоціації серцево-судинної візуалізації (EACVI), Української Асоціації серцево-судинних хірургів України, учасник Українських та міжнародних з’їздів і конгресів. Проходила стажування в провідних клініках Австрії, Польщі, Словаччини, Китаю.

Відділення ультразвукової діагностики Інституту є найбільшим науково-практичним центром України з ЕхоКГ (обсяг виконаних досліджень близько 42000 на рік). З них проводиться близько 800 черезстравохідних обстежень на рік з метою диференційної діагностики в складних клінічних випадках. У відділенні працює 9 лікарів кардіологів і лікарів ультразвукової діагностики, з них – 4 кандидати медичних наук.

Відділення обладнане сучасною ультразвуковою  діагностичною високоспеціалізованою апаратурою експертного класу “Сanon i 700”, “Сanon i 900”  “Philips”-iE-33 з 3D-зображенням і черезстравохідними датчиками.

Окрім стандартної візуалізації камер та клапанів серця (М-режим, В-режим) також проводиться оцінка внутрішньосерцевої гемодинаміки за допомогою імпульсного та постійно хвильового допплера, кольорового картування, використовуються кількісні методи (на основі тканьового доплерівського дослідження), оцінка деформіції (Strain) та швидкості деформіції (Strain Rate) лівого  та правого шлуночка, лівого передсердя за допомогою технології Speckle Tracking. Проводиться  дослідження стану міокарда як при 2D, так і при 3D реконструкціях серця, що дозволяє вивчити роботу міокарду шлуночків у пацієнтів з ІХС та різними видами кардіоміопатій.

Основні напрями науково-практичної роботи:

  • діагностика складних критичних вад серця у немовлят;
  • передопераційний відбір хворих із набутими й вродженими вадами серця на традиційні і малоінвазивні  методи хірургічного лікування;
  • дилятаційна кардіоміопатія -відбір пацієнтів на ресинхронізаційну  терапію, для пересадки серця,
  • гіпертрофічна кардіоміопатія – визначення тактики лікування, виходячи з анатомічних особливостей захворювання;
  • ішемічна хвороба серця -визначення життєздатності міокарду (стрес-ехокардіографія, Speckle Tracking);
  • діагностика інфекційного ендокардиту;
  • діагностика пухлин серця.

Використання найновіших методик дозволяє у 80% хворих проводити передопераційний відбір тільки за даними ЕхоКГ, не застосовуючи катетеризацію порожнин серця і ангіокардіографію. Точна передопераційна діагностика складних вроджених вад серця (гіпоплазія лівих і правих відділів серця, транспозиція магістральних судин, тотальний аномальний дренаж легеневих вен, атрезія легеневої артерії, загальний артеріальний стовбур й т.д.) дозволила впровадити в клінічну практику хірургічне лікування немовлят з цими вадами.