Відділення хірургії складних порушень серцевого ритму та електрокардіостимуляції з рентгенопераційною

Основними напрямами роботи відділення є: контроль та оптимізація роботи штучних водіїв ритму серця, імплантація штучних водіїв ритму серця для лікування брадіаритмій, імплантація кардіовертерів · дефібриляторів та радіочастотна абляція субстрату аритмії…

лаборатория-коллектив

Лабораторія електрофізіологічних, гемодинамічних та ультразвукових методів дослідження з рентгенопераційною

Основним напрямом наукової діяльності є ресинхронізаційна терапія серцевої недостатності та порушень ритму серця шляхом багатокамерної електрокардіостимуляції

Відділення хірургічного лікування ішемічної хвороби серця

Починаючи з 2000 року у відділенні впроваджена методика операцій коронарного шунтування на працюючому серці. Таке нововведення дозволило не тільки зменшити операційну травму, скоротити час реабілітації після операції, але і значно знизити летальність.

Операційне відділення

Співробітники інституту проводять складні операції на серці та магістральних судинах і є лідерами в інтеграції сучасних технологій

Відділ хірургічного лікування серцевої недостатності та механічної підтримки серця і легень

Методи оперативного лікування всіх варіантів кардіоміопатій та хронічної серцевої недостатності із застосуванням найсучаснішої ресинхронізаційної терапії, транскатетерної абляції ураженого міокарда та механічної підтримки серця і легень, хірургічне лікування обструктивної гіпертрофічної кардіоміопатії…