Захист

Дата ПІБ Назва Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
14.02.2023 Кравченко Віталій Іванович Проблеми хірургічного лікування аневризм дуги аорти

Онлайн трансляція (завершено)

Відео захисту

Автореферат Дисертація

Висновок про наукову новизну

Відгук д.мед.н. Бабляка О.Д. Відгук д.мед.н., професора Кулика Л.В. Відгук д.м.н. Довганя О.М.
30.08.2022 Труба Ярослав Петрович Проблеми хірургічного лікування гіпоплазії дуги аорти у новонароджених та немовлят

Онлайн трансляція (завершено)
Відео захисту

Автореферат Дисертація

Висновок про новизну, теоретичне та практичне значення результатів

Довідка з УкрІНТЕІ

Відгук д.мед.н., професора Кулика Л.В.  Відгук д.м.н. Довганя О.М. Відгук д.мед.н., професора Романюка О.М.
14.12.2021 Гогаєва Олена Казбеківна Періопераційне ведення пацієнтів з коморбідністю та високим ризиком в кардіохірургії ішемічної хвороби Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., професора Вітовського Р.М. Відгук д.м.н., професора Фуркало С.М. Відгук д.м.н., професора Ю.І. Карпенко
11.05.2021 Чорненька Єкатерина Миколаївна Хірургічна аортальна вальвулопластика у новонароджених і немовлят з аортальним стенозом
Відео захисту
Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Лекана Р.Й. Відгук к.м.н. Труби Я.П.
20.04.2021 Лучинець Олександр Федорович Ефективність реконструктивних операцій при регургітації на мітральному клапані в залежності від функції лівого шлуночка
Відео захисту
Автореферат  Дисертація Відгук д.м.н. Довганя О.М. Відгук д.мед.н. Бабляка О.Д.
20.04.2021 Буряк Роман Вікторович
Хірургічне лікування недостатності атріовентрикулярних кліапанів
у хворих на дилатаційну кардіоміопатію
Відео захисту
Автореферат  Дисертація Відгук д.м.н., професора Фуркало С.М. Відгук д.м.н. Довганя О.М.
06.04.2021 Мохнатий Сергій Іванович 

Хірургічне лікування вираженої мітральної недостатності при пролапсі мітрального клапана

Відео захисту

Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., професора Вітовського Р.М. Відгук к.мед.н. Демянчука В.Б.
06.04 .2021 Варбанець Сергій Валерійович Реконструктивна хірургія кореня аорти у пацієнтів різних вікових груп

Відео захисту
 
 Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., професора Кравченка І.М. Відгук д.мед.н., професора Кулика Л.В.
16.03.2021 Аксьонов Євгеній Володимирович
Систeма забeзпeчeння бeзпeки пpи peнтгeнeндoваскуляpних втpучаннях у хвopих з ішeмічнoю хвopoбoю сepця
Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.м.н., професора Фуркало С.М. Відгук д.м.н. Максименка А.В.
16.02.2021 Волков Дмитро Євгенович
Шляхи оптимізації постійної електрокардіостимуляції
 Автореферат  Дисертація Відгук д.м.н. Довганя О.М. Відгук д.м.н., професора Фуркало С.М. Відгук д.м.н. Бабляка О.Д.
06.10.2020 Пукас Катерина Володимирівна Віддалені результати протезування мітрального клапана  Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.мед.н., ст.н.с. Бабляка О.Д.
15.09.2020 Невмержицька Лідія Олександрівна Алкогольна септальна абляція в лікуванні обструктивної форми гіпертрофічної кардіоміопатії Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.м.н. Фуркало С.М.
19.11.2019 Галич Сергій Сергійович Оптимізація техніки виконання коронарних анастомозів з урахуванням анатомічних особливостей судин, що анастомозуються Автореферат Дисертація Відгук д.мед.н., проф., Прасола В.О. Відгук к.мед.н., Габрієляна А.В.  

14.05.2019

Журба Олег Олександрович

Операції аортокоронарного шунтування на працюючому серці в умовах штучного кровообігу

Автореферат

Дисертація
Відгук д.мед.н., проф. Никоненка О.С. Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М.  

14.05.2019

Фанта Станіслав Михайлович

Інтервенційне лікування хворих на ішемічну хворобу серця з рецидивом стенокардії після операції коронарного шунтування

Автореферат

Дисертація
Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.м.н. Фуркало С.М.  
23.04.2019 Максименко Андрій Віталійович Рентгенендоваскулярні операції при вроджених вадах серця у немовлят Автореферат Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.м.н. Фуркало С.М. Відгук д.мед.н., проф. Лекана Р.Й.

05.03.2019

Маньковський Георгій Борисович

Віддалені результати реваскуляризації міокарда у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та порушенням вуглеводного обміну

Автореферат

Дисертація

Відгук к.м.н. Руденко С.А.

Відгук д.м.н. Фуркало С.М.