Захист

Дата ПІБ Назва Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3
06.03.2021 Мохнатий Сергій Іванович 
Хірургічне лікування вираженої мітральної недостатності при пролапсі мітрального клапана
Автореферат
06.03.2021 Варбанець Сергій Валерійович
Реконструктивна хірургія кореня аорти у пацієнтів різних вікових груп
 Автореферат
16.03.2021 Аксьонов Євгеній Володимирович
Систeма забeзпeчeння бeзпeки пpи peнтгeнeндoваскуляpних втpучаннях у хвopих з ішeмічнoю хвopoбoю сepця
Автореферат  Дисертація
16.02.2021 Волков Дмитро Євгенович
Шляхи оптимізації постійної електрокардіостимуляції
 Автореферат  Дисертація Відгук д.м.н. Довганя ОМ Відгук д.м.н., професора Фуркало СМ Відгук д.м.н. Бабляка О.Д
06.10.2020 Пукас Катерина Володимирівна Віддалені результати протезування мітрального клапана  Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.мед.н., ст.н.с. Бабляка О.Д.
15.09.2020 Невмержицька Лідія Олександрівна Алкогольна септальна абляція в лікуванні обструктивної форми гіпертрофічної кардіоміопатії Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.м.н. Фуркало С.М.
19.11.2019 Галич Сергій Сергійович Оптимізація техніки виконання коронарних анастомозів з урахуванням анатомічних особливостей судин, що анастомозуються Автореферат Дисертація Відгук д.мед.н., проф., Прасола В.О. Відгук к.мед.н., Габрієляна А.В.  

14.05.2019

Журба Олег Олександрович

Операції аортокоронарного шунтування на працюючому серці в умовах штучного кровообігу

Автореферат

Дисертація
Відгук д.мед.н., проф. Никоненка О.С. Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М.  

14.05.2019

Фанта Станіслав Михайлович

Інтервенційне лікування хворих на ішемічну хворобу серця з рецидивом стенокардії після операції коронарного шунтування

Автореферат

Дисертація
Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.м.н. Фуркало С.М.  
23.04.2019 Максименко Андрій Віталійович Рентгенендоваскулярні операції при вроджених вадах серця у немовлят Автореферат Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.м.н. Фуркало С.М. Відгук д.мед.н., проф. Лекана Р.Й.

05.03.2019

Маньковський Георгій Борисович

Віддалені результати реваскуляризації міокарда у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та порушенням вуглеводного обміну

Автореферат

Дисертація

Відгук к.м.н. Руденко С.А.

Відгук д.м.н. Фуркало С.М.

16.10.2018

Лукач

Павло Михайлович

Хірургічне лікування набутих вад серця з використанням біологічних протезів

Автореферат

Дисертація

Відгук Довганя О.М.

Відгук Бабляка О.Д.

 
03.07.2018 Мороз
Майя Миколаївна
Функціональний стан міокарда при постінфарктних аневризмах лівого шлуночка  Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.мед.н. С. М. Фуркало  
17.04.2018 Романюк
Олександр Миколайович
Хірургічне лікування аортальних вад у дітей: операція заміни аортального клапана легеневим аутографтом  Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.мед.н., проф. Кулика Л.В. Відгук д.мед.н., проф. Лекана Р.Й.
14.02.2018 Руденко Микола Леонідович Діагностика та лікування постінфарктного дефекту міжшлуночкової перегородки  Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.мед.н., проф. Никоненка О.С.  
06.03.2018 Іванюк Анатолій Вікторович Мінімально інвазивні втручання при корекції вади аортального клапана  Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Р. М. Вітовського Відгук д.мед.н., проф. Л. В. Кулика  
06.03.2018 Байрамов Елшад Муборисович Тотальне кавопульмональне
сполучення в хірургічному лікуванні вроджених вад серця з єдиним шлуночком
 Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Р. Й. Лекана Відгук к.мед.н. Я. П. Труби  
Бабляк
Олександр Дмитрович
Хірургічне лікування конотрункальних вад серця з великими аорто-легеневими колатеральними артеріями Автореферат Дисертація Відгук д.мед.н. К. В. Руденка Відгук д.мед.н., проф. Р. Й. Лекана Відгук д.мед.н., проф. В. В. Бойка
Головенко
Олександр Сергійович
Хірургічне лікування дефекту міжшлуночкової перегородки з високою легеневою артеріальною гіпертензією Автореферат Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Н. М. Руденка Відгук д.мед.н., проф. Р. Й. Лекана
Аксьонова
Ірина Олександрівна
Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця при супутньому атеросклерозі висхідної аорти Автореферат Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Р. М. Вітовського Відгук д.мед.н. С. М. Фуркало