Захист

Дата ПІБ Назва Автореферат Дисертація Відгук 1 Відгук 2 Відгук 3

16.10.2018
о 13-00

Лукач

Павло Михайлович

Хірургічне лікування набутих вад серця з використанням біологічних протезів

Автореферат

Дисертація

Відгук Довганя О.М.

Відгук Бабляка О.Д.
 
03.07.2018 Мороз
Майя Миколаївна
Функціональний стан міокарда при постінфарктних аневризмах лівого шлуночка  Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.мед.н. С. М. Фуркало  
17.04.2018 Романюк
Олександр Миколайович
Хірургічне лікування аортальних вад у дітей: операція заміни аортального клапана легеневим аутографтом  Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.мед.н., проф. Кулика Л.В. Відгук д.мед.н., проф. Лекана Р.Й.
14.02.2018 Руденко Микола Леонідович Діагностика та лікування постінфарктного дефекту міжшлуночкової перегородки  Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Вітовського Р.М. Відгук д.мед.н., проф. Никоненка О.С.  
06.03.2018 Іванюк Анатолій Вікторович Мінімально інвазивні втручання при корекції вади аортального клапана  Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Р. М. Вітовського Відгук д.мед.н., проф. Л. В. Кулика  
06.03.2018 Байрамов Елшад Муборисович Тотальне кавопульмональне
сполучення в хірургічному лікуванні вроджених вад серця з єдиним шлуночком
 Автореферат  Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Р. Й. Лекана Відгук к.мед.н. Я. П. Труби  
Бабляк
Олександр Дмитрович
Хірургічне лікування конотрункальних вад серця з великими аорто-легеневими колатеральними артеріями Автореферат Дисертація Відгук д.мед.н. К. В. Руденка Відгук д.мед.н., проф. Р. Й. Лекана Відгук д.мед.н., проф. В. В. Бойка
Головенко
Олександр Сергійович
Хірургічне лікування дефекту міжшлуночкової перегородки з високою легеневою артеріальною гіпертензією Автореферат Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Н. М. Руденка Відгук д.мед.н., проф. Р. Й. Лекана
Аксьонова
Ірина Олександрівна
Хірургічне лікування ішемічної хвороби серця при супутньому атеросклерозі висхідної аорти Автореферат Дисертація Відгук д.мед.н., проф. Р. М. Вітовського Відгук д.мед.н. С. М. Фуркало